Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgora.Sastavni dio ove Odluke je mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA: 351-02/16-02/44 , URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 15. prosinca 2016. godine kojim je utvrdio da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana.

Mišljenja      Dokumentacija