Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-06/18- 01/4
URBROJ: 2147/05-01/01- 18-1
Podgora, 22. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podgora Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine
Podgora˝ broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) općinski načelnik Općine Podgora objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na susjednim nekretninama o započinjanju postupka
evidentiranja nerazvrstane ceste u Općini Podgora, mjestu Podgora, u Odluci o nerazvrstanim
cestama na području Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora, broj
15/16) označene kao NC-48, na kat. čest. 183/1, 183/2, 184/1, 188/1, 188/2, 190/3, 193, 194,
195, 196, 209, 211, 213/1, 215/2, 216, 220, 229, 236, 237/1, 237/2, 238/1, 239, 240/2, 241/1,
243/2, 243/3, 243/4, 253, 266, 270/1, 271/2, 277/1, 277/2, 310, 369/2, 579/3, 581, 615/4,
737/8, 738, 744, 745, 747, 749, 750, 751, 771, 772/1, 789, 801, 802/1, 802/2, 805/2, 806/1,
807, 808/1, 808/2, 809/2, 810/1, 810/2, 810/4, 846, 847/1, 849, 851, 852, 853, 873/2, 912,
913/1, 914, 1085, 1086, 1150, 1154/3, 1156, 1160, 1241/1, 1241/2, 1242, 1253/8, 1417/2,
1417/3, 1420/1, 1587/1, 1587/2, 1587/4, 1590, 1591, 1596, 1599, 1601, 1603/1, 1603/5, 1616,
1716, 1719/1, 1719/2, 1721, 1722/1, 5207, 5208, 5209, 5210, 5216/2, 5222, 5229/1, 5229/2,
5232, 5233/1, 5238, 5239, 5240/1, 5245, 5248, 5249, 5260/1, 5263, 5265/2, 5265/3, 5265/4,
5265/7, 5285/1, 5290, 5291, 5292, 5300/1, 5300/3, 5304/3, 5388/1, 5391, 5392, 10505/1,
10506/2, 10515, 10537/1, 10538, 10539, 10558, 10560, 10565, 10715/1, 10718/1, 10719,
10762, 10763, 10764, 10771/1, 11204, 11206/1, 11207, sve u k.o. Podgora, na temelju
članaka 123.-133. Zakona o cestama ("Nar. nov."br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i
pozivaju da izvrše uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatraže dodatna pojašnjenja
dana 7. 2. 2018.god. od 9,00 do 15,00 sati u zgradi Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21 327
Podgora. Geodetske projekt je izradila tvrtka INFOKARTA d.o.o., Sukoišanska 25, 21 000
Split.


OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Miličić, v.r.

Najnovije

Promjena broja računa Općine PodgoraUncategorised2018-12-18 08:26:57

Početkom prosinca Splitska banka pripojena je OTP banci. Zbog navedenog razloga promijenjen je broj računa Općine Podgora. Novi broj računa (IBAN)...

Read more: Promjena...

POPIS PROJEKATA SUFINANCIRANIH OD STRANE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINIUncategorised2018-12-12 09:38:01

- Luka nautičkog turizma - Centar Podgore - izrada projektno tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru (sufinancirano od...

Read more: POPIS...