Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

 

  021-05/15-01/3

  2147/05-02/01-15-1

  5. ožujka 2015.godine

 

                      VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                             OPĆINE

...

                                                                                VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                           OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine

...

                                                                                VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                           OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik

...

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                           OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik

...