Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

                                                                                VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                           OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik

...

              021-05/15-01/26

                  2147/05-02/01-15-1

 

                  17. prosinca 2015.godine

 

 

                                                                                VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                           OPĆINE

...

021-05/16-01/17

2147/05-02/01-16-1

21. lipnja 2016.godine

 

                                                                                VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                            OPĆINE

...

021-05/16-01/22

2147/05-02/01-16-1

 

                  2. rujna 2016.godine

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE

...