Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

021-05/16-01/24

2147/05-02/01-16-1

 

                  25. rujna 2016.godine

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE

...

021-05/16-01/25

 2147/05-02/01-16-1

 5. prosinca 2016.godine

 

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE

...

021-05/16-01/32

2147/05-02/01-16-1

 

                   19. prosinca 2016.godine

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                OPĆINE

...

021-05/16-01/34

2147/05-02/01-16-1

 

                    23. prosinca 2016.godine

 

                                                       VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                              OPĆINE

...

021-05/16-01/2

2147/05-02/01-17-1

                  14. veljače 2017.godine

 

                                                                            VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                        OPĆINE

...