Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

 

Na temelju članka 8. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora",br. 5/09, 9/09 i 3/13) i

...
 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

 za

...

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA PODGORA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

...