Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

 

 

Nap. savjetovanje s javnošću i na linku:...

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i

...

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i

...

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u

...

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u

...