Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i

...

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

...

Cjelokupna dokumentacija i prilozi objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a možete

...