Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Podgora, kao naručitelj, u sukobu interesa u

...

 

 

OPĆINA PODGORA

 

Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora

 

OIB:87761142122

 

 IZMJENA

 

 

NATJEČAJNE

...

OPĆINA PODGORA

Andrije Kačića Miošića 2

21327 Podgora

OIB:87761142122  

 

IZMJENA

 

POZIVA-

...