Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) i članka 46. Statuta

...

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) i članka 46.

...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96,

...