Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

JAVNI POZIV

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

UP/I-112-02/17-01/1

2147/05-01/01-17-1

 

29. studenoga 2017.

...

        REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA PODGORA

  OPĆINSKI NAČELNIK

          

           KLASA:

...

Na temelju članka 6. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na korištenje ("Glasnik

...

                                  OPĆINA PODGORA

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SVIH VRSTA

...

 JAVNI POZIV ZA NADMETANJE ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA "PROSLAVU DANA OPĆINE PODGORA "SV.

...