Izvješće o provedenom postupku SPUO PUR Općine Podgora

Dokument

 

SUFINANCIRANJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

sufinancirala je uređenje rive u naselju Igrane, površinska obrada šetnice i uređenje centralne plaže II. faza u Igranima s iznosom od 500.000,00 kn i izradu projektno tehničke dokumentacije športsko rekreacijskog centra Žanjeva 2020 s iznosom od 50.000,00 kn.

 


JAVNI POZIV

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-06/18- 01/4
URBROJ: 2147/05-01/01- 18-1
Podgora, 22. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podgora Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine
Podgora˝ broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) općinski načelnik Općine Podgora objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na susjednim nekretninama o započinjanju postupka
evidentiranja nerazvrstane ceste u Općini Podgora, mjestu Podgora, u Odluci o nerazvrstanim
cestama na području Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora, broj
15/16) označene kao NC-48, na kat. čest. 183/1, 183/2, 184/1, 188/1, 188/2, 190/3, 193, 194,
195, 196, 209, 211, 213/1, 215/2, 216, 220, 229, 236, 237/1, 237/2, 238/1, 239, 240/2, 241/1,
243/2, 243/3, 243/4, 253, 266, 270/1, 271/2, 277/1, 277/2, 310, 369/2, 579/3, 581, 615/4,
737/8, 738, 744, 745, 747, 749, 750, 751, 771, 772/1, 789, 801, 802/1, 802/2, 805/2, 806/1,
807, 808/1, 808/2, 809/2, 810/1, 810/2, 810/4, 846, 847/1, 849, 851, 852, 853, 873/2, 912,
913/1, 914, 1085, 1086, 1150, 1154/3, 1156, 1160, 1241/1, 1241/2, 1242, 1253/8, 1417/2,
1417/3, 1420/1, 1587/1, 1587/2, 1587/4, 1590, 1591, 1596, 1599, 1601, 1603/1, 1603/5, 1616,
1716, 1719/1, 1719/2, 1721, 1722/1, 5207, 5208, 5209, 5210, 5216/2, 5222, 5229/1, 5229/2,
5232, 5233/1, 5238, 5239, 5240/1, 5245, 5248, 5249, 5260/1, 5263, 5265/2, 5265/3, 5265/4,
5265/7, 5285/1, 5290, 5291, 5292, 5300/1, 5300/3, 5304/3, 5388/1, 5391, 5392, 10505/1,
10506/2, 10515, 10537/1, 10538, 10539, 10558, 10560, 10565, 10715/1, 10718/1, 10719,
10762, 10763, 10764, 10771/1, 11204, 11206/1, 11207, sve u k.o. Podgora, na temelju
članaka 123.-133. Zakona o cestama ("Nar. nov."br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i
pozivaju da izvrše uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatraže dodatna pojašnjenja
dana 7. 2. 2018.god. od 9,00 do 15,00 sati u zgradi Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21 327
Podgora. Geodetske projekt je izradila tvrtka INFOKARTA d.o.o., Sukoišanska 25, 21 000
Split.


OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Miličić, v.r.

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665