IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA II. FAZA UREĐENJA PLAŽE CENTAR - PODGORA ISPRED HOTELA MEDORA AURI U PODGORI

 

Ev. broj: BN-2/18

DOKUMENT

POZIV - IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA II. FAZA UREĐENJA PLAŽE CENTAR - PODGORA

 

TROŠKOVNIK izgradnja sanitarnog čvora


 

POSTUPCI BAGATELNE NABAVE

 

IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA II. FAZA UREĐENJA PLAŽE CENTAR - PODGORA ISPRED HOTELA MEDORA AURI U PODGORI

 

Ev. broj: BN-1/18


 

priloge u PDF-u 
 
POZIV NA DOSTAVU PONUDE -  izgradnja sanitarnog čvora 
 
TROŠKOVNIK - izgradnja sanitarnog čvora
 

 

2017

ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRISTUPNU CESTU ZA SPOMENIK GALEBOVA KRILA
 
DODATNE INFORMACIJE I 
 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZAUREĐENJE CENTRA ZA POSJETITELJE NA SPOMENIKU GALEBOVA KRILA Ev. broj: BN-4/17

TROŠKOVNIK Galebova krila

Tlocrt tribina

Tlocrt objekta

Projektni zadatak spomenik

Presjeci objekta

Pregledna situacija

Poziv izrada projekta spomenik Galebova krila 2017

 

Ljetna pozornica

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRISTUPNU CESTU ZA SPOMENIK GALEBOVA KRILA

TROŠKOVNIK_cesta

Projektni zadatak cesta

Presjeci prometnica

Pregledna situacija

 

Poziv izrada projekta za cestu Galebova krila 2017

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU POSTUPKAJEDNOSTAVNE  NABAVE ROBE- OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, Ev. broj: BN-3/17

Poziv opskrba 2017

OPĆINA PODGORA troškovnik

2016.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE CENTRA ZA POSJETITELJE – GALEBOVA KRILA S PRATEĆOM PRISTUPNOM CESTOM, Evidencijski broj: BN-5/16

IZMJENA POZIVA - DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, Ev. broj: BN-6/16

Nabava opskrbe električnom energijom, evid.broj: BN- 6/16

Izgradnja grobnica na Novom groblju Podgora-IV. faza - Evidencijski broj: BN-2/16

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA POSEBNE VRSTE OTPADA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD U KOMUNALNOJ ZONI GORNJE IGRANE
Evidencijski broj: BN-1/16

Projektni zadatak PODGORA (PDF)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE BN-1-16 (PDF)

TROSKOVNIK komunalna zona (PDF)

 

2015.


 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665