Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora1@st.t-com.hr

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A
 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

 za otvoreni postupak javne nabave radova za IZGRADNJU PROMETNICE (OS 2) UNUTAR UPU-A NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA

Izvješće_savjetovanje_cesta_Podgora

23.08.2018.

 


 

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE

NABAVE IZGRADNJU PROMETNICE OS2 UNUTAR UPU-a NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA

Poziv_Podgora-2

17.08.2018


 

 
POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE

ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:

UREĐENJE I POVRŠINSKA OBRADA ŠETNICE U IGRANIMA- II.DIONICA

 

Poziv za prethodno savjetovanje (PDF)

Nacrt dokumentacije za nadmetanje Uređenje i površinska obrada šetnice u Igranima-II. dionica (PDF)

ESPD-obrazac 2017 (PDF)

Dokumentacija (zip file)


 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

za postupak javne nabave

Uređenje i površinska obrada šetnice u Igranima – II. dionica

Dokument