Nacrti odluka za 43. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora

Nacrti odluka za 42. sjednicu općinskog vijeća Općine Podgora

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području opć

3. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja javnih površina na području Općine Podg

4. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava članovima ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2017. godinu

5. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2016. godinu

6. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razd

7. Prijedlog Preventivno-operativnog plana zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2017. god.

8. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2017.godinu

9.) Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2016

9a.) Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2016.godinu

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2016

10a.) Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2016. godinu

11. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2017. godinu

14. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine 8551 kroz 1 k.o. Živogošće

 

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665