OPĆINA PODGORA

 

Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora

 

OIB:87761142122

 

 IZMJENA

 

 

NATJEČAJNE DOKUMENTACIJA

 

 

 

za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja javnih površina u

 

Općini Podgora

 

 

 

Ev. broj: NP-2/16

 

 

 

 

 

Podgora, svibanj 2016. godine

 

U natječajnoj dokumentaciji za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja javnih površina u Općini Podgora mijenjaju se točke 1.3. procijenjena vrijednost i 6.5. rok za dostavu ponuda i sada glase:

 

 

1.3. Procijenjena vrijednost:  422.500,00 kuna (bez PDV-a).

 

 

6.5. Rok i mjesto za dostavu ponuda:

 

Ponuditelji su dužni dostaviti ponude, bez obzira na način dostave do 27. svibnja 2016. godine do 10:00 sati.

 

Otvaranje ponuda održat će se 27. svibnja 2016. godine u 10:00 sati.

 

 

 

OPĆINA PODGORA

 


 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665