Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

N A T J E Č A J

 

za dodjelu nagrada uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Podgora

 

             Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora, dodijelit će se  po dvije nagrade za svaku studentsku godinu redovitim studentima s područja Općine Podgora koji su postigli najveći prosjek ocjena u studentskoj godini 2014./2015.

            Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu nagrada imaju studenti državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Podgora najmanje pet godina prije podnošenja prijave na natječaj te ispunjavaju slijedeće uvjete:

             Da su redoviti studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00.

             Studentima prve godine studija vrednuje se prosjek ocjena završenog razreda srednje škole. U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti prosjek ocjena u postupku dodjele stipendije primjenjivat će se isti kriterij za raniju godinu studija ili školovanja, sve dok se ne utvrdi razlika.

            Lista prvenstva za dodjelu nagrada sastavit će se na osnovu visine prosječne ocjene kandidata.

            Prijave studenata koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja neće se  prihvatiti.

Prijave na natječaj podnose  se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15. veljače 2016. godine.

     

            Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1.      Potvrdu o prosjeku ocjena iz studentske godine 2014./2015.,

2.      Potvrdu o upisu u tekuću godinu studija,

3.      Domovnicu,

4.      Potvrdu o prijavi prebivališta u zadnjih pet godina.

 

                                                                               NAČELNIK

                                                                        OPĆINE PODGORA                                                 

                                                                           Ante  Miličić v.r.