Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora: referenta prometnog redara – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

JAVNI POZIV

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

UP/I-112-02/17-01/1

2147/05-01/01-17-1

 

29. studenoga 2017. godina

 

Na temelju članka 5. stavka 1., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora, raspisuje:

NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora:

referenta prometnog redara – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

JAVNI POZIV

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

UP/I-112-02/17-01/1

2147/05-01/01-17-1

 

29. studenoga 2017. godina

 

Na temelju članka 5. stavka 1., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora, raspisuje:

NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora:

referenta prometnog redara – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665