Ovime se obavještavaju kandidati da se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu  referenta komunalnog redara  po Pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju od 19. kolovoza 2015. koja se trebala održati 25. kolovoza (utorak) 2015. godine u 11,00 sati odgađa za 12:30 istog dana u vijećnici OPĆINE PODGORA, na adresi: A. K. Miošića 2, Podgora. Kandidati koji pristupe testiranju bit će obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Ovime se obavještavaju kandidati da se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu  namještenik/ica komunalni djelatnik/ica po Pozivu

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju od 19. kolovoza 2015. koja se trebala održati 25. kolovoza (utorak) 2015. godine u 10,00 sati odgađa za 11:30 istog dana

u vijećnici OPĆINE PODGORA, na adresi: A. K. Miošića 2, Podgora. Kandidati koji pristupe testiranju bit će obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

              

 

 

                                                                                        Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), u «Narodnim novinama» br. 86/15 dana 04. kolovoza 2015. godine objavljen je natječaj za prijem 

Referenta komunalnog redara- 1 izvršitelj/ica

u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora

 

Read more...

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), u «Narodnim novinama» br. 86/15 dana 04. kolovoza 2015. godine objavljen je natječaj za prijem 

Namještenika/ice komunalnog djelatnika/ice- 1 izvršitelj/ica

u službu  na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora

 

Read more...

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11), u postupku provedbe Natječaja za prijam u službu referenta komunalnog redara na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora objavljenog dana 04. kolovoza 2015. godine u «Narodnim novinama» broj: 86/15 dana i web stranici Općine Podgora, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje sljedeći

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da formalne uvjete iz natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati:

1. Josip Letica, D. Šimunovića 18, Split

2. Anđelko Sumić, Kaštel 13, Podgora

 

II. Pozivaju se gore navedeni kandidati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati:

25. kolovoza (utorak) 2015. godine u 11,00 sati,
u vijećnici OPĆINE PODGORA, na adresi: A. K. Miošića 2, Podgora

III. Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

IV. Intervju će se obaviti istog dana. Kandidati koji pristupe testiranju bit će obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja intervjua. 

V.  Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Podgora i na oglasnoj ploči Općine Podgora.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665