Na temelju članka 6. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na korištenje ("Glasnik Općine Podgora" br. 4/12), načelnik Općine Podgora objavljuje sljedeći: JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

Predmet ovog poziva je nadmetanje za sezonsko korištenje od srpnja do kraja listopada 2014. godine info pulta- betonskog broda u Podgori na predjelu Plišivac.

Info pult iz članka 1. daje se na korištenje za pružanje usluga turističke agencije sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ( «Narodne novine» br. 68/07, 88/10, 30/14).

Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora, dodijelit će se po dvije nagrade za svaku studentsku godinu redovitim studentima s područja Općine Podgora koji su postigli najveći prosjek ocjena u studentskoj godini 2013./2014.

Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu nagrada imaju studenti državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Podgora najmanje pet godina prije podnošenja prijave na natječaj i ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665