Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

 • podgora_slide.jpg
 • podgora_slide1.jpg
 • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A
Dana 20.prosinca održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Podgora. Na sjednici je bilo prisutno svih jedanaest vijećnika, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Ivica Nuić, savjetnik načelnika Branimir Mrkušić i načelnik Općine Ante Miličić.

Na istoj je među ostalim točkama a kao najvažnije donesene odluke o izmjeni odluke o Proračunu - Rebalansu za 2010.god i Proračunu za 2011.god  Općine Podgora.
Dnevni red:

 

 • Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća
 • Odluka o izmjeni odluke o proračunu Općine Podgora za 2010. godinu. (PDF)
 • Odluka o proračunu Općine Podgora za 2011. godinu, s projekcijom i planom razvojnih programa (PDF)
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podgora za 2011. godinu. (PDF)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podgora za 2011. godinu. (PDF)
 • Socijalni program Općine Podgora za 2011. godinu (PDF)
 • Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora u 2011. godini (PDF)
 • Program javnih potreba u športu Općine Podgora u 2011. godini (PDF)
 • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Podgora za 2011. godinu. (PDF)
 • Odluka o uvjetima i mjerilima javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti pružanja usluga parkiranja vozila na parkiralištima i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. (PDF)
 • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2011 – 2010. godine Općine Podgora. (PDF)
 • Odluka o naknadi za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Podgora. (PDF)
 • Odluka o naknadi za razvoj sustava odvodnje otpadnih voda Općine Podgora. (PDF)
 • Odluka o nabavi građevinskog materijala u 2011. godini. (PDF)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta. (PDF)
 • Odluka o visini nagrada koje se dodjeljuju uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora za školsku god 2009/2010. (PDF)
 • Odluka o imenovanju člana mandatne komisije (PDF)
 • Zahtjevi građana.
 • Vijećnička pitanja i odgovori.