Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora1@st.t-com.hr

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

021-05/16-01/32

2147/05-02/01-16-1

 

                   19. prosinca 2016.godine

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                OPĆINE PODGORA

            

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15)  

s  a  z  i  v  a  m

 

39. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  22. prosinca 2016. godine (četvrtak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

Dokumentacija