Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

021-05/16-01/2

2147/05-02/01-17-1

                   14. veljače 2017.godine

 

                                                                            VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                        OPĆINE PODGORA

           

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

 

      41. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  17. veljače 2017. godine (petak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

Dokumentacija