021-05/16-01/24

2147/05-02/01-16-1

 

                   25. rujna 2016.godine

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

 

sazivam 

 

       37. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  28. listopada 2016. godine (petak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 8.30 sati.

 

 

 

Dokumentacija

021-05/16-01/22

2147/05-02/01-16-1

 

                   2. rujna 2016.godine

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

 

sazivam

 

       36. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  15. rujna 2016. godine (četvrtak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

Dokumentacija

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

          

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

 

s  a  z  i  v  a  m

 

       34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  3. lipnja 2016. godine (petak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Odluke o donošenju Dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgora;

3.      Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2015. godinu;

4.      Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu;

5.      Prijedlog Odluke o otpisu i isknjiženju nefinancijske imovine;

6.      Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao čest.zem. 10580, k.o. Podgora;

7.      Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova čišćenja javnih površina u Općini Podgora;

8.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                     Ivo Mihaljević, v.r.

 

021-05/16-01/17

2147/05-02/01-16-1

21. lipnja 2016.godine

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                            OPĆINE PODGORA

          

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

                            sazivam

35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  24. lipnja 2016. godine (petak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

Dokumentacija

                  29. travnja 2016.godine

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

          

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

 

s  a  z  i  v  a  m

 

       33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  4. svibnja 2016. godine (srijeda) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2016. godinu;

3.      Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2016. godini;

4.      Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2016. godini;

5.      Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji komunalnog vozila za pražnjenje polupodzemnih kontejnera;

6.      Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić "Morski Konjić" u Podgori;

7.      Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao kat.čest.zem. 10579/1, k.o. Podgora;

8.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                     Ivo Mihaljević, v.r.

 

 

 

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665