VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  31. srpnja 2015. godine (petak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Odluke o dopuni odluke o uređenju prometa na području naselja Podgora;

3.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  13. srpnja 2015. godine (ponedjeljak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području naselja Podgora;

3.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  15. svibnja 2015. godine (petak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2014. godinu;

3.      Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2015. godinu;

4.      Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2015. godini;

5.      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2015. godini;

6.      Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i regiji Općine Podgora za 2015. godinu;

7.      Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2015. godinu;

8.      Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Podgora za 2015. godinu;

9.      Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu;

10.  Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Općine Podgora za razdoblje od 2011. do 2015. godine;

11.  Prijedlog Suglasnosti za odluku o obročnoj otplati duga i otpisu kamata;

12.  Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja javne – ulične rasvjete na području Općine Podgora;

13.  Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Podgora;

14.  Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  16. lipnja 2015. godine (utorak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva;

3.      Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja javne-ulične rasvjete na području Općine Podgora;

4.      Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević, v.r.

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

           

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

s  a  z  i  v  a  m

 

       23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  31. ožujka 2015. godine (utorak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća;
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti načelniku za Plan nabave Općine Podgora za 2015. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 10505/1, k.o. Podgora;
  4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika;
  5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini;
  6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programu izgradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini;
  7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2014. godinu;
  8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2014.godinu;
  9. Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Ivo Mihaljević

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665