VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORA: Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj 5/2009, 9/09) sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan 20. prosinca 2010. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2 (vijećnica), s početkom u  09:00 sati.

Dnevni red (PDF)

Dana 20.prosinca održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Podgora. Na sjednici je bilo prisutno svih jedanaest vijećnika, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Ivica Nuić, savjetnik načelnika Branimir Mrkušić i načelnik Općine Ante Miličić.

Na istoj je među ostalim točkama a kao najvažnije donesene odluke o izmjeni odluke o Proračunu - Rebalansu za 2010.god i Proračunu za 2011.god  Općine Podgora.
Dnevni red:

 

 • Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća
 • Odluka o izmjeni odluke o proračunu Općine Podgora za 2010. godinu. (PDF)
 • Odluka o proračunu Općine Podgora za 2011. godinu, s projekcijom i planom razvojnih programa (PDF)
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podgora za 2011. godinu. (PDF)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podgora za 2011. godinu. (PDF)
 • Socijalni program Općine Podgora za 2011. godinu (PDF)
 • Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora u 2011. godini (PDF)
 • Program javnih potreba u športu Općine Podgora u 2011. godini (PDF)
 • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Podgora za 2011. godinu. (PDF)
 • Odluka o uvjetima i mjerilima javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti pružanja usluga parkiranja vozila na parkiralištima i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. (PDF)
 • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2011 – 2010. godine Općine Podgora. (PDF)
 • Odluka o naknadi za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Podgora. (PDF)
 • Odluka o naknadi za razvoj sustava odvodnje otpadnih voda Općine Podgora. (PDF)
 • Odluka o nabavi građevinskog materijala u 2011. godini. (PDF)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta. (PDF)
 • Odluka o visini nagrada koje se dodjeljuju uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora za školsku god 2009/2010. (PDF)
 • Odluka o imenovanju člana mandatne komisije (PDF)
 • Zahtjevi građana.
 • Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665