O B A V I J E S T

 

SVE PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE ZAINTERESIRANE ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠNOG MJESTA NA JAVNOJ POVRŠINI  (UKLJUČUJUĆI I DOSADAŠNJE KORISNIKE) KOJI DO SADA TO NISU NAPRAVILI,  DUŽNI SU DO 20. SVIBNJA 2016. GOD. PODNIJETI ZAHTJEV NA OPĆINSKOM OBRASCU JP-1* (ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I DRUGIH MONTAŽNIH OBJEKATA, POKRETNIH RADNJI, USLUŽNIH NAPRAVA, NAPRAVA ZA ZABAVU, UGOSTITELJSKIH TERASA "ŠTEKATA" I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA I NAPRAVA) ODNOSNO OBRASCU JP-2* (ZA PARKING MJESTA) SA  DOKUMENTACIJOM PROPISANOM U NATJEČAJU OD 5. SVIBNJA 2016. GOD., KOMISIJI ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI OPĆINE PODGORA ILI IM U PROTIVNOME NEĆE BITI ODOBRENO KORIŠTENJE ISTIH.

 

- Obrasce JP-1* I JP-2* možete preuzeti na Internet stranici Općine Podgora ili u pisarnici Općine Podgora

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                             Ante Miličić

 


 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665