Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

        REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA PODGORA

  OPĆINSKI NAČELNIK

          

           KLASA: 023-06/16-01/26

           URBROJ: 2147/05-01/01-16-2

           Podgora, 18. studenoga 2016. godine

 

Općinski načelnik Općine Podgora objavljuje

 

   JAVNI POZIV    

 

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama i nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u Općini Podgora:

 

- Ulica Blato-Živogošće, na nekretninama označenim kao kat.čest. zgr.607, zgr.613,   5249/16, 5325/1, 5325/2, 5325/3, 5325/6, 5325/7, 5333, 5334/1, 5334/3, 5335, 5336, 5338/1, 5338/5, 5371/1, 5371/2, 5371/4, 5371/5, 5371/7, 5375/4, 5376/2, 5391, 5392/4, 5392/5, 5394/2, 5398/12, 5398/6, 5400/1, 5401/1, 5402/1, 5410/3, 5411/1, 5417/2, 5423/2, 6671, 8547/1, 8551/1, 8551/4, 8672, 8679, 9999/503, 9999/504, k.o. Živogošće,

 

-Ulica Rat na nekretninama označenim kao kat.čest. 1269/4, 1279, 1280, 1281/1, 1281/2, 1281/11, 1301/1, 1301/2, 1301/5, 1427/3, 1430, 1431/1, 1432, 7239, 7240, k.o. Drašnice i

 

- ulice: Šetalište Plišivac, Ribarska, Na vodi, Porat, Obala Petra Krešimira IV, Jadranska, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Rendića, Marka Marulića, Šetalište Sutikla, Obala Čaklje, Os 2, Mala požarica, Braće Letice, Andrije Kačića Miošića, Branimirova obala, Dr. Ivana Sisarica, Ivana Meštrovića, Makarska, Marijana Stojkovića, Ruđera Boškovića, Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Vida Mihotića i Točanovica na nekretninama označenim kao kat.čest. zgr.7, zgr.17/1, zgr.24/1, zgr.288/3, 338/3, 593, 620/1, 631, 633, 634, 636, 637/3, 637/4, 637/5, 640/3, 644, 645, 646/2, 646/3, 646/5, 647, 648, 662, 665, 649/1, 681/5, 694/5, 694/6, 703/1, 705/5, 708/2, 717/3, 718/1, 718/2, 720/2, 725/1, 725/2, 728/3, 728/7, zgr.747/2, zgr.748/1, zgr.748/2, 763/2, 782/3, 782/4, 785, 788/4, zgr.812, zgr.889, zgr.945, zgr.1021, zgr.1065, zgr.1076, 1252/4, 1252/5, 1253/3, 1253/5, 1254/1, 1262/1, 1264/6, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 1269/4, 1270/1, 1270/2, 1270/3, 1280/1, 1280/2, 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1285, 1286/1, 1287, 1288, 1306/3, 1306/11, 1349/13, 1349/15, 1349/20, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1353/4, 1355/1, 1361/13, 1361/15, 1361/20, 1361/6, 5490/1, 5490/4, 5490/5, 5490/6, 5490/15, 5495/3, 5495/4, 5496, 5497, 5499/1, 5516, 5515/1, 5518/2, 5518/4, 5521, 5533, 5534/3, 5535/2, 5535/3, 5536/2, 5537/1, 5537/3, 5537/4, 5539/2, 5540, 5541/1, 5541/5, 5542, 5543, 5545/1, 5550/1, 5550/2, 5552/3, 5552/4, 5552/11, 5554/1, 5555, 5564, 5567/2, 5572/1, 5572/2, 5572/3, 5572/4, 5576/1, 5576/2, 5590, 5592/1, 5592/2, 5592/3, 5634/1, 5634/3, 5636/1, 5636/2, 5641/1, 5649/2, 5684, 5686/3, 5687/2, 5692/1, 5694/2, 5698/2, 5703/3, 5704/3, 5706, 6604, 6614/3, 6629, 6631/5, 6632/2, 6633/1, 6633/2, 6633/4, 6635/2, 6636, 6637/1, 6637/2, 6639/10, 6641, 6642, 6644/1, 6644/3, 6645/1, 6674/3, 6676/1, 6687/2, 6691/1, 6696/8, 6701/1, 6717, 6720/2, 6721/1, 6721/2, 6722/2, 6724, 6725/2, 6727/1, 6728/1, 6788, 6791/3, 6791/4, 6795, 6804/1, 6804/2, 6804/3, 6804/6, 6811/5, 6812/1, 6812/2, 6812/3, 6812/4, 6820/5, 6821, 7362/2, 7363, 7369/1, 7370, 7384, 7460, 7461, 7472/1, 7472/2, 7473/1, 7473/4, 7476, 7502, 7543, 9999/1000, 10505/1, 10571, 10573, 10575/1, 10577, 10578, 10583, 10615, 10709, 10711, 10718, 10758, 10766, 10767, 10777, 10580/1, 10781, 10582/2, 10586/2, 10674/2, 10676/2, 10778/2, 10787, 10788, 10789/1, 10789/2, 10790, 10791, 10792, 11205, 11206, 11207, 11208, 11209, 11211, 11215, 11217, 11218, 11220, 11223, 11224, 11225, 11228, 11232, 11236, 11245, 11246, 11251, 11252, 11254, 11255, 11256, 11257, k.o. Podgora,

 

na temelju članaka 123. do 133. Zakona o cestama ("Nar. nov."br. 84/11-92/14) i pozivaju da izvrše uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja te zatraže dodatna pojašnjenja:

 

dana 1. i 2. 12. 2016.god. od 9,00 do 15,00 sati u zgradi Općine Podgora, na adresi: A. K. Miošića 2, 21 327 Podgora.

 

Geodetske projekte je izradila tvrtka INFOKARTA d.o.o., Sukoišanska 25, 21 000 Split.

 

                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                        Ante Miličić, v.r.

pdf