BESPLATNA EDUKACIJA u organizaciji Poslovnog tjednika i Ministarstva poduzetništva i obrta na temu:

„ Od ideje do uspješnog biznisa,dobri primjeri iz prakse,iskoristivost EU fondova u turizmu u Dalamciji“

 

 

 

-          Primjeri iz prakse

 

-          Povoljna sredstva za ulaganje u turističke kapacitete „Mali iznajmljivač-veliki posao“ iz sredstava EU fondova

 

-          Poslovanje obiteljskog smještaja

 

-          Kako napisati dobar projektni prijedlog

 

-          Digitalni marketing u službi turizma-naučiti kako povoljno oglašavati vaše turističke kapacitete na Googlu i Faceboku

Poduzetnici, obrtnici, vlasnici OPG-a te svi ostali zainteresirani za stjecanje novih poslovnih znanja će 22. listopada 2015. u Hotelu Park, Kralja Petra Krešimira IV.23 u Makarskoj imati priliku besplatno se educirati na razne teme poput: kako iskoristiti EU fondove i osnažiti proizvodnju i turizam u Dalmaciji, kako do povoljnih sredstva za ulaganje u turističke kapacitete, kako voditi poslovanje obiteljskog smještaja, digitalni marketing – Google i Facebook oglašavanje, pravila za motiviranog i uspješnog poduzetnika te mnoge druge teme.

Prijavite se na edukacije i poslušajte uspješne priče hrvatskih poduzetnika, osvježite svoje znanje i ostvarite nove kontakte!

 

 

PRIJAVE NA LINKU : www.poslovni.hr/ma-prijava

Európa pre občanov
 
          
Projekt “Vrbové 2015 - čo vlastne vieme o Európskej únii?“ financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov          
      
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"      


Účasť: projekt umožnil stretnutie 210 občanov, z ktorých 146 pochádzalo z mesta Vrbové (Slovensko), 50 z mesta Vítkov (Česká republika), 10 z mesta Kalety (Poľsko), 4 z obce Podgora (Chorvátsko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v meste Vrbové, Slovenská republika, od 28.08.2015 do 30.08.2015

Stručný opis:

Dňa 28.08.2015 primátorka mesta oficiálne privítala účastníkov podujatia, predstavila hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. Účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami európskeho občianstva, aktívnej účasti na demokratickom živote EU, posilnenia dôvery v EU, uplatňovania politík EU v živote občanov na komunálnej úrovni, základných práv občanov, ako si osvojiť metódy na ich uplatnenie. Samosprávy, združenia, bežní ľudia získali prehľad, praktické postupy, vymieňali si skúsenosti, ako používať nástroje ovplyvňovania EU politík v praxi. Účastníkom podujatia bola predstavená anketa venovaná zisteniu odpovedí - Čo znamená EU pre bežných občanov, Ako EU vplýva na ich bežný život a aké benefity im prináša, Aká je znalosť pojmov ako aktívne európske občianstvo, dobrovoľníctvo,  znalosť práv občanov a nástrojov tvorby EU politík ako Pas európskeho občana, European citizen´s iniciatives, Your voice in Europe.

Dňa 29.08.2015 prostredníctvom besedy sa účastníci stretnutia venovali spomienkam na II. svetovú vojnu, jej príčiny a dôsledky pre  život občanov partnerských miest, historický aspekt vzniku EU, presadzovaných hodnôt ako  demokracia, mier, sloboda. Došlo k porovnávaniu vnímania II. svetovej vojny a bezpečnostnej situácie v krajinách účastníkov projektu. V dopoludňajších hodinách prebiehala prezentácia budúcnosti EÚ v kontexte súčasného diania na Ukrajine a vo svete a s tým spojenej európskej bezpečnosti, ochrany demokracie, mieru a európskej spolupatričnosti. V popoludňajších hodinách boli účastníkom predstavené nástroje možnej participácie zo strany občanov EÚ na tvorbe EÚ politík, a publikácie „Ako funguje Európska Únia.

Dňa 30.08.2015 sa účastníci podujatia v rámci kultúrnych aktivít zúčastnili návštevy mesta Trenčín a obce Beckov, v popoludňajších hodinách sa konala záverečná konferencia spojená so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety, prebiehala verejná diskusia, spojená s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej samosprávy a partnerom projektu s cieľom pochopenia vplyvu výstupov stretnutia na každodenný život občanov. Účastníci podujatia sa zamerali na zosumarizovanie dosiahnutých výstupov podujatia, ich súladu s prioritami EU a vplyvu na každodenný život občanov z krajín zúčastnených subjektov. S výsledkami boli oboznámení nielen samotní účastníci projektu, ale aj pozvaní hostia z oblasti samospráv, združenia, podnikatelia, dôchodcovia, znevýhodnení občania a iní obyvatelia. Po skončení zasadnutia bolo prednesené oficiálne ukončenie podujatia so záverečným príhovorom zástupcu mesta a predstavením posolstva projektu do budúcnosti. Počas celého podujatia mali účastníci možnosť zúčastniť sa spoločenských, kultúrnych a poznávacích aktivít ako - oboznámenie sa s pamätihodnosťami mesta Vrbové, uctenie obetí vojny pri pamätníku padlých, turistického pochodu po stopách II. svetovej vojny v okolí mesta Vrbové, prehliadky Vojenského historického múzea Piešťany a prehliadky mesta Piešťany, spoločenského kultúrneho večera. Počas podujatia došlo k hodnotovému a myšlienkovému zbližovaniu sa účastníkov, k prezentácii zvykov a tradícii, k prezentácii kultúrneho dedičstva partnerov, k prehĺbeniu záujmu o spoločné európske korene, k podpore hodnôt partnerstva a spolupráce ako spôsob budovania spolupatričnosti k Európe, európskej identity.
     

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim službenim stranicama javni poziv građanima za program energetske obnove obiteljskih kuća.

Cilj programa je energetski obnoviti obiteljske kuće kako bi se povećala energetska učinkovitost kućanstava, smanjili mjesečni troškovi za energiju i vodu za 30% pa do čak 60% te ukupno poboljšala kvaliteta života.

Vlada Republike Hrvatske donijela je određene izmjene u ovoj godini koje će rezultirati lakšom i jednostavnijom prijavom u Program energetske obnove obiteljskih kuća. Naime, od ove godine građani se za sufinanciranje prijavljuju direktno u Fond za zaštitu okoliša. Izmijenjena je i definicija obiteljske kuće u Programu, što je osiguralo sudjelovanje kućama građevinske bruto površine do 600m2 ili s maksimalno 3 stambene jedinice. Pojednostavljena je i potrebna dokumentacija u postupku prijave, a najznačajnija izmjena je da za radove obnove više nije potrebna izrada glavnog projekta. Kroz Program su osigurana sredstva za energetsku obnovu 10.000 obiteljskih kuća, a Fond za zaštitu okoliša sufinancira od 40 do 80 posto troška energetske obnove objekta.

Javni poziv, upute, obrazac za prijavu kao i popis ovlaštenih certifikatora možete preuzeti ovdje: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca

Također, FZOEU je objavio i informativni vodič: "Kako do bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljske kuće", kojeg dostavljamo u privitku.

Grad Makarska, u suradnji sa FZOEU uskoro će organizirati i informativnu radionicu na ovu temu.

Informacije:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Besplatni info telefon 0800 200 170 (radnim danom od 9-15 sati) 

Vodič: Kako do sredstava za energetsku obnovu kuća (PDF)

Page 4 of 5

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665