Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 11. rujna 2016. godine, a u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u subotu 10. rujna 2016. i nedjelju 11. rujna 2016. godine.

 

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 27. kolovoza 2016. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine.

 

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.

 

 

Uvid u registar birača 

 

 

Na prijevremenim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, biračima je omogućeno glasovanje izvan mjesta prebivališta. Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se podnijeti zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine.  Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu ureda. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 31. kolovoza 2016. godine zaprimati zahtjeve do 16,00 sati. 

 

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

 

 

ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj zatražit će PRIVREMENI UPIS za mjesto, gdje će se zateći na dan održavanja izbora, u nadležnom uredu neovisno o mjestu upisa. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta  birač može podnijeti bilo kojem nadležnom uredu državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj bez obzira na mjesto prebivališta ili mjesto gdje će se zateći na dan izbora.

  

ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će PRETHODNU REGISTRACIJU u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za prethodnu registraciju birač može  podnijeti bilo kojem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj (podatak naveden na osobnoj iskaznici). 

 

Iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA  s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske na kojem će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na za to određenom biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu na području kojeg birač ima prebivalište koji će mu izdati traženu potvrdu.

 

Adresar nadležnih ureda državne uprave u županijama

                                                                                           

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

 

 

birači koji imaju e-osobnu iskaznicu ili su podnijeli zahtjev za izdavanjem iste, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani prema adresi prebivališta iz e– osobne iskaznice. Ukoliko žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. 

 

 birači koji nemaju e-osobnu iskaznicu i nisu podnijeli zahtjev za izdavanjem iste (s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske) kako bi glasovali, u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj,  moraju se aktivno registrirati.

 

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, na čijem će se području birač zateći na dan izbora ili iznimno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

 

Adresar nadležnih ureda u Republici Hrvatskoj 

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu 

 

Podnošenje zahtjeva za privremeni upis, aktivnu i prethodnu registraciju putem sustava e-Građani

 

Biračima je putem sustava e-Građani omogućeno podnošenja zahtjeva za:

 

privremeni upis izvan mjesta prebivališta,

aktivnu registraciju i

prethodnu registraciju.

 

Birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj putem sustava e- Građani mogu dojaviti odnosno ažurirati podatke u registru birača o adresi u inozemstvu.

Selektivni otpad može se odložiti na lokacijama: Preuzmite dokument (PDF)

 

Prijava nepropisno odloženog otpada:  Preuzmite dokument (PDF)

 

 

Komunalni redar Boro Galić

Tel.: 021/603-955; 098 233 347

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Komunalni redar Anđelko Sumić

Tel.: 021/603-955; 099 801 53 74

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O B A V I J E S T

 

SVE PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE ZAINTERESIRANE ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠNOG MJESTA NA JAVNOJ POVRŠINI  (UKLJUČUJUĆI I DOSADAŠNJE KORISNIKE) KOJI DO SADA TO NISU NAPRAVILI,  DUŽNI SU DO 20. SVIBNJA 2016. GOD. PODNIJETI ZAHTJEV NA OPĆINSKOM OBRASCU JP-1* (ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I DRUGIH MONTAŽNIH OBJEKATA, POKRETNIH RADNJI, USLUŽNIH NAPRAVA, NAPRAVA ZA ZABAVU, UGOSTITELJSKIH TERASA "ŠTEKATA" I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA I NAPRAVA) ODNOSNO OBRASCU JP-2* (ZA PARKING MJESTA) SA  DOKUMENTACIJOM PROPISANOM U NATJEČAJU OD 5. SVIBNJA 2016. GOD., KOMISIJI ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI OPĆINE PODGORA ILI IM U PROTIVNOME NEĆE BITI ODOBRENO KORIŠTENJE ISTIH.

 

- Obrasce JP-1* I JP-2* možete preuzeti na Internet stranici Općine Podgora ili u pisarnici Općine Podgora

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                             Ante Miličić

 

Page 2 of 5

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665