IZBORNO POVJERENSTVO X. IZBORNE JEDINICE

Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -

pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-

1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo X. izborne jedinice donosi

 

PDF

OSOBA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U OPĆINI PODGORA:

 

Marijan Knezović, dipl.iur.

 

Kontakt podaci:

 

Telefon: 021/603-952

 

Fax: 021/603-954

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adresa: Općina Podgora, A. K.Miošića 2, 21327 Podgora

 

 

Godišnje izvješćea o provedbi ZPPI za 2016. godinu.

Godišnje izvješćea o provedbi ZPPI za 2016. godinu

Zahtjev za pristup informacijama-obrazac-2.doc

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije-obrazac-3.doc

 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija-obrazac-4.doc

 

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija.doc

Kriteriji za visinu naknade za pristup informaciji.doc

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665