IZBORNO POVJERENSTVO X. IZBORNE JEDINICE

Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -

pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-

1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo X. izborne jedinice donosi

 

PDF


 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665