Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18.) Općina Podgora je, kao javni naručitelj, od 1. srpnja 2019. godine obavezna zaprimati ulazne račune isključivo u obliku elektroničkog računa ili e-Računa.


Navedeni propis primjenjuje se na sve račune, a iznimke su gotovinski računi, računi za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, opskrba vodom i sl.), komunalne naknade i sl.
Od 1. srpnja 2019. godine više ne možemo zaprimati račune izdane u papirnatom obliku niti račune u PDF obliku dostavljene putem e-mail-a. Molimo sve poslovne partnere odnosno dobavljače Općine Podgora, postojeće i buduće, da se prilagode navedenim pravilima u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti. E-Računi moraju biti izdani u skladu s normom i standardima koji su propisani Zakonom. Sve priloge koje ste prethodno dostavljali uz račun, dostavljate i dalje, ali kao prilog e-Računu, u elektroničkom obliku. Prilozi npr. narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl. smiju biti u formatu pdf.,jpeg.,xlsx. i sl. U slučaju da su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture e-Računa možete ih dostaviti kao poštansku pošiljku, u originalu osobnom dostavom ili putem e-maila, ali ste onda dužni to navesti kao NAPOMENU na e-Računu.