Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Dana 28. siječnja 2020. god. Župan Splitsko-dalmatinske županije, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama – olujnim i orkanskim vjetrom te poplavom nastale tijekom dana 13./14. prosinca 2019. godine, na području Općine Podgora.

Mještani općine Podgora koji su pretrpjeli štetu od olujnog i orkanskog vjetra te poplavom tijekom dana 13./14. prosinca 2019. godine mogu prijaviti štetu u Općini Podgora:

·      e-mailom na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·      osobno na protokol Općine, ili

·      poštom na adresu: Općina Podgora, Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora

zaključno do srijede 5. veljače 2020. godine.

Za prijavu štete koristi se obrazac EN-P i izjava privole za obradu osobnih podataka, a isti se mogu dobiti na protokolu Općine ili na web stranici www.podgora.hr

Obrasce prijave štete treba dostaviti najkasnije do 5. veljače (srijeda) 2020. god. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.

Informacije u svezi s prijavom štete mogu se dobiti u Općini Podgora, radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, na kontakt tel: 021/603-952 i 021/603-955.