Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Obavještavamo vas da će Podgora čistoća d.o.o., u suradnji s predstavnicima Općine Podgora, u razdoblju od 10. do 13. veljače 2020. održavati javne tribine na temu gospodarenja otpadom i novostima vezanima za način sakupljanja otpada i odvojeno sakupljanje otpada na kućnom pragu na području Općine Podgora i to po sljedećem rasporedu:

 

10.02.2020. s početkom u 17,00 sati u kinu Podgora – za naselje Podgora,

11.02.2020. s početkom u 17,00 sati u prostoru škole – za naselje Drašnice,

12.02.2020. s početkom u 17,00 sati u prostoru škole – za naselje Igrane,

 13.02.2020. s početkom u 17,00 sati u prostoru škole – za naselje Živogošće (Porat, Mala Duba i Blato)