Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Podgora sklopila ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga sa  Hrvatskom poštanskom bankom d.d.

 Novi broj računa Općine Podgora glasi : HR2223900011833900002.

 Sva plaćanja (npr.komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda i ostalo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR8624070001833900002) potrebno je ubuduće vršiti na novi broj računa HR2223900011833900002.