Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

OPĆINSKI  NAČELNIK

351-02/18-01/3

   2147/05-01/01-18-1

 

   27. veljače 2018. godine

 

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općinski načelnik 27. veljače 2018. godine objavljuje:


JAVNI UVID

O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE PODGORA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje 2017.–2022. godine biti će svakog radnog dana od 5. ožujka do 6. travnja 2018. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, Podgora, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Podgora (www.podgora.hr).

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti do 6. travnja 2018. godine.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                             Ante Miličić

 

Nacrt PGO Općine Podgora

 


 

 

 

SUFINANCIRANJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

sufinancirala je uređenje rive u naselju Igrane, površinska obrada šetnice i uređenje centralne plaže II. faza u Igranima s iznosom od 500.000,00 kn i izradu projektno tehničke dokumentacije športsko rekreacijskog centra Žanjeva 2020 s iznosom od 50.000,00 kn.