Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A AMinistarstvo zaštite okoliša i prirode putem Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) u

...

 

                 12. veljače 2016.godine

 

 

 

                                                                                VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                           OPĆINE PODGORA

          

Na temelju članka 34. Statuta

...

 POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORA

          

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora

...