Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Cjelokupna dokumentacija i prilozi objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28.travnja 2015. godine, a možete ih preuzeti pod linkom:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=
2015/S 002-0018089

http://www.podgora.hr/files/javna_nabava/Poziv_na_nadmetanje-1.pdf (PDF)