2. Prijedlog Proračuna o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgora za 2018. godinu

 

3. Prijedlog Projekcije proračuna Općine Podgora za razdoblje 2019.-2020.god.

4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2018. godinu

6. Prijedlog zaključka o raspravi o promjeni statuta

7. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podgora

7a. Obrazloženje 

7b. Prilog - statut

8. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

9. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2016. godinu

10. Prijedlog Preventivno-operativnog plana zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2018. god.

11. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2018.godinu

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na temelju koncesije u Općini Podgora

12a. Prilog

13. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018.god

14. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog otpada

15. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavnja odbacivanja otpada

16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2017

16a.Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2017. godinu

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2017

17a. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Općine Podgora za 2017. godinu

17a. Prilog

18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Podgora

18a. Prilog - Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova