Osobe kojima je određena samoizolacija zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju virusom COVID-19 DUŽNE SU odložiti  otpad unutar

obične plastične vrećice za otpad i čvrsto ju zavezati, potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu koju treba opetovano čvrsto zavezati.

Ovako pripremljen otpad potrebno je držati odvojeno od ostalog kućnog otpada najmanje 3 dana prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad. Maramice, papirnati ručnici i sav drugi papirnati i kartonski otpad NE SMIJE se odlagati u plave vreće za papir, već isključivo u miješani komunalni otpad.

 

OPĆINA PODGORA

PODGORA ČISTOĆA D.O.O.