Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Podgora, kao naručitelj, u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11).

Dokument