Naručitelj: OPĆINA PODGORA

je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak "OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM",
broj objave: 2021/S 0F2-0038860.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5598916