Poziv opskrba 2021

TROŠKOVNIK 2021 - OPĆINA PODGORA

U natječajnoj dokumentaciji za provedbu postupka jednostavne nabave robe - Opskrba električnom energijom – Ev.broj: BN-3/21, mijenja se točka 6.9.

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda i sada glasi: