JAVNI POZIV za dodjelu potpore poduzetnicima korisnicima javnih površina na području Općine Podgora zbog epidemije bolesti COVID 19

1 Izjava o usklađenosti
2 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 2020
3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova 2020
4 Privola za obradu osobnih podataka
Obrazac-ZAHTJEV za dodjelu potpore