U Elektroničkom oglasniku javne nabave link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, objavljeno je
 

UREĐENJE SEKUNDARNOG DIJELA PLAŽE „ VALA“ U IGRANIMA- IV. FAZA

Evidencijski broj nabave: JN-2/19
 
Prethodno savjetovanje je otvoreno do 6.veljače 2019.godine.