JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Općina Podgora
Andrije Kačića Miošića 2
21327 Podgora
TEL: 021 603 952

 

NAČELNICA OPĆINE PODGORA:
Petra Radić
021 603 951
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
RAD SA STRANKAMA:

Srijedom od 9 - 12 (uz obveznu prethodnu najavu na 021 603 952)


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

Voditelj službe za komunalnu djelatnost:
Petar Staničić, ing.geod
021 603 955
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Viša referentica za opće i društvene djelatnosti:
Gracia Gareljić, mag.oec
021 603 952
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Viši stručni suradnik za naplatu potraživanja:
Žarko Pejić, struč.spec.oec
021 603 950
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Viša stručna suradnica za proračun i financije:
Branka Gojak, mag.oec
021 603 950
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Viši stručni suradnik za projekte i razvoj

Nikša Kurtić mag.oec

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Komunalno poljoprivredni redar:

Dražen Nemčić

021 603-955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Komunalno prometni redar:
Zdenko Roso
021 603 955