Tekst javnog natječaja za pročelnika / pročelnicu

Upute i obavijesti kandidatima

Tekst natječaja objavljen u Narodnim novinama

Izjava o dozvoli obrade osobnih podataka

Izjava da ne postoje zapreke za prijem u službu