Javni poziv za podnošenje javnih priznanja Općine Podgora

Objavljuje se javni poziv za podnošenje javnih priznanja Općine Podgora i to za sljedeće:

1. Nagrada Općine Podgora za životno djelo,

2. Godišnja nagrada Općine Podgora.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti sljedeće osobe:

- najmanje 3 vijećnika Općinskog vijeća,

- načelnica Općine Podgora,

- ovlaštena tijela pravnih osoba, političkih stranaka i udruga građana,

- tijela mjesne samouprave,

- najmanje 10 osoba s prebivalištem na području Općine Podgora.

Rok za podnošenje prijedloga je 04. kolovoza 2023. godine, a svi ostali uvjeti su navedeni u pozivu!