Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida
mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za turizam i
pomorstvo, Splitsko-dalmatinske županije. Prijedlozi i primjedbe koji nisu
dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade
izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlog pomorskog dobra

Prijedlog pomorskog dobra - DOF

Prijedlog pomorskog dobra - javni poziv

 

Kontakt u Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo i promet, Domovinskog rata 2, 21000 Split, vezano za predmetnu objavu su:

Mirjana Jukić, dipl.pravnica, 400-008, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Slavica Perić Kalina, dipl.ing.geod., 400-284, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.